Personuppgifter

Perifa AB är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Uppgifterna kan vi använda t ex för att ge dig information om perifa.se samt för nyhetsbrev och i andra marknadsföringsändamål. 
Inga uppgifter lämnas vidare till tredje part utan används endast av Perifa.
Vill du rätta till några uppgifter eller bli borttagen ur registret, är det bara att kontakta oss.